Morální kredit

Všichni pracovníci společenství provádí činnosti v souladu s morálními principy a právními předpisy platnými v ČR.

Zásady společenství C.U.C.

 • Jde nám o trvalé vztahy se zákazníky, klienty, zaměstnanci
 • Podporujeme obecné zásady trasparentnosti, férového jednání a odmítáme
  • vydírání
  • násilí
  • diskriminaci
  • jakoukoliv formu korupce
  • veškeré nepatřičně provedené platby nebo přijetí takových plateb
 • Pracovníci jsou povinni:
  1. jednat čestně, spravedlivě se všemi osobami i subjekty, bez ohledu na objem obchodu a vždy jednat v dobré víře
  2. vyvarovat se jakéhokoliv diskriminačního jednání
  3. poskytovat zákazníkům a jejich klientům služby, které splňují jejich požadavky na kvalitu a nejsou v rozporu s morálními principy i právními normami
  4. nikdy nesdělovat a nepředávat žádné důvěrné informace nezůčastněným osobám
  5. uvádět přesné informace o službách, řešeních, obchodních nabídkách a veřejných prohlášeních

Cíle společenství C.U.C.

 • spokojení zákazníci a jejich klienti
  • budování dluhodobých vztahů se zákazniky
  • individuální přístup ke každému zákazníkovi a rozlišování jeho potřeb
  • efektivní komunikace se zákazníky a jejich klienty
  • vysoká kvalita a profesionalita všech poskytovaných služeb
 • stabilní a odborně způsobilí zaměstnanci
  • vytváření stabilního týmu zaměstnanců
  • komplexní vzdělávání pro zaměstnance
  • vhodné podmínky mezi zaměstnanci a vedením společností
 • soulad s právními předpisy a závaznými dokumenty
  • sledování a uplatňování právních předpisů a závazných dokumentů při poskytování služeb
  • spolupráce s orgány státní správy, územní samosprávy a dotčenými organizacemi
  • zajištění spolehlivých informací (finančních, účetních)
 • šetrnost k životnímu prostředí
  • upřednostňování činností a pracovních postupů šetrných k životnímu prostředí


Všechny uvedené zásady a cíle jsou naším základem pro dosahování nejvyššího stupně kvality, profesionality a zároveň společenské odpovědnosti.

vedení společností C.U.C.