O nás

již bezmála třicet let vracíme vám věřitelům vaše peníze

Jsme česká společnost „inkasní agentura“ s vlastními zaměstnanci, která od roku 1995 poskytuje služby spojené s mimosoudním vymáháním pohledávek a činnostmi, které vzniku pohledávek předchází. Tvoříme společenství firem C.U.C. Služby poskytujeme na celém území ČR díky trvalému pokrytí všech krajů našimi pracovníky.

Mapa kraje ČR

Dlouholetá zkušenost, korektnost, profesionalita ve styku s dlužníky, akcent na morální stránku věci a především naše úspěšnost, nám přináší vynikající reference, které vám rádi osobně představíme.

Našimi klienty jsou především banky, ekonomické subjekty poskytující spotřebitelské úvěry, leasing, dále telekomunikační, energetické a další společnosti z různých odvětví průmyslu.

Předností nám vlastní je osobní jednání s vašimi klienty (dlužníky), prostřednictvím našich pracovníků, kteří jsou schopni velice efektivně činit oboustranně výhodné dohody pro vás věřitele i vaše klienty (dlužníky).

Společnosti C.U.C. finančně podporují a pomáhají nevidomým i jinak handicapovaným dětem.

Kontaktujte nás