Vymáhání pohledávek

Sekundární vymáhání pohledávek

„vracíme vám vaše peníze“


Jedná se o vymáhání pohledávek, jejichž doba po splatnosti překročila vaši interní mez (obvykle 3 měsíce). Tuto službu využíváte ve chvíli, kdy dlužník delší dobu neplatí, neplní smlouvu, nebo byla smlouva z vaší strany již vypovězena.

Proč jsme úspěšní

Klademe vždy důraz na osobní jednání s dlužníky našimi pracovníky a vhodně jej doplňujeme telefonickým upomínáním. Soustředíme se na častý kontakt s dlužníkem, který je dle našich zkušeností efektivnější, než interní upomínání od věřitele. Zjištěné informace poslouží pro vaše další interní postupy, zejména při právním řešení, nebo prodeji pohledávek. Zajišťujeme tak nejvyšší úspěšnost při navrácení vašich peněz.

Veškeré vymožené částky jsou hrazeny výhradně na účet věřitele. Naše odměna je splatná až z vymožených peněz. Nežádáme žádné poplatky ani zálohy předem.
Společnosti C.U.C. od dlužníků neinkasují pro sebe žádné platby nad rámec jejich povinností, tzn. 100% vymožených peněz jde vám věřitelům.

Kontaktujte nás rádi vám podáme více informací.