Prevence

Primární vymáhání pohledávek

„Mít peníze v pravém okamžiku, pouze to jsou peníze" Detlev von Liliencron


Jedná se o službu, chcete-li „dohled nad platební kázní“ klientů, kteří platí nepravidelně, nebo jsou trvale po splatnosti. Tuto službu využíváte většinou ještě před ukončením smlouvy s klientem, nebo kde hrozí zesplatnění úvěru. Jedná se o prevenci vedoucí k urychlení cash flow, zlepšení platební morálky, snížení rizika zestárnutí pohledávky a předcházení negativním důsledkům pro věřitele i dlužníka. Rychleji se také dozvíte o aktuálním stavu klienta (ztráta zaměstnání, předluženost, insolvence atd).

Proč jsme úspěšní

Soustředíme se na včasný a častý kontakt s klientem (dlužníkem), který je dle našich zkušeností efektivnější, než interní upomínání od věřitele. Telefonické upomínání vhodně doplňujeme osobními návštěvami klientů našimi pracovníky. Zjištěné informace poslouží pro vaše další interní postupy. Zajišťujeme tak nejvyšší úspěšnost při navrácení vašich peněz i zlepšení platební morálky v dlouhodobé perspektivě.

Veškeré vymožené částky jsou hrazeny výhradně na účet věřitele. Naše odměna je splatná až z vymožených peněz. Nežádáme žádné poplatky ani zálohy předem.
Společnosti C.U.C. od dlužníků neinkasují pro sebe žádné platby nad rámec jejich povinností, tzn. 100% vymožených peněz jde vám věřitelům.

Kontaktujte nás rádi vám podáme více informací.